Lövnäsbadet i Södra Yngern

Hökmossbadet i Norra Yngern